Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020 27-12-2019

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020 số 1884/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 25/12/2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

-          Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

-          Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

-          Ngôn ngữ Anh

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: http://hucfl.edu.vn/, mục Thông báo

Thí sinh có thể theo dõi đề cương các môn thi tuyển sinh tại website http://hueuni.edu.vn/sdh, mục tuyển sinh cao học

FILE ĐÍNH KÈM:
     2020_1_KHTS1.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 8
Tổng số lượt xem trang này: 2.496
Tổng số lượt truy cập: 13.532.810