Thông báo tham gia Hội nghị tập huấn nghiên cứu khoa học 25-03-2024

Nhằm tạo điều kiện phát triển phong trào nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu khoa học cho cán bộ trẻ, học viên sau đại học và sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị Tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học như sau:

Thời gian tổ chức: 8:00, ngày 13 tháng 4 năm 2024 (thứ Bảy)

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Nội dung tập huấn:

- Hướng dẫn cách xây dựng bảng hỏi và phân tích dữ liệu định lượng

- Hướng dẫn cách xây dựng câu hỏi phỏng vấn và phân tích dữ liệu định tính

- Cách viết chương cơ sở lý luận

- Cách trình bày trích dẫn trong văn bản và danh mục tài liệu tham khảo

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ - giảng viên, học viên sau đại học và sinh viên các đơn vị đăng ký tại đường link https://tinyurl.com/ppnckh2024 muộn nhất ngày 29/03/2024.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 133
Tổng số lượt xem trang này: 646
Tổng số lượt truy cập: 15.155.670