Buổi gặp và trao đổi với các chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 và 2024 01-03-2024

Vào ngày 29/02/2024, Phòng KH,CN&HTQT đã có buổi gặp và trao đổi với các cán bộ - giảng viên và sinh viên là chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 và 2024.

Với mục đích phổ biến quy trình thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở cho các chủ nhiệm đề tài thực hiện năm 2024 cũng như hướng dẫn các bước hoàn thiện đề tài cho chủ nhiệm đề tài thực hiện năm 2023, buổi làm việc đã diễn ra nghiêm túc và hiệu quả.

Lắng nghe các ý kiến cũng như thắc mắc từ các nhóm nghiên cứu, Phòng KH,CN&HTQT đã có hướng dẫn và trao đổi cụ thể nhằm giúp cho các cá nhân/nhóm nghiên cứu hiểu rõ về các quy định liên quan đến đề tài.

Hy vọng sau buổi làm việc này, các cá nhân và nhóm nghiên cứu sẽ nắm bắt rõ ràng hơn về quyền lợi, nghĩa vụ của chủ nhiệm đề tài và có cam kết thực hiện đề tài đúng hạn.

Một số hình ảnh:

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 297
Tổng số lượt truy cập: 13.852.291