Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn Ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ lần thứ X 25-04-2024

Hội thảo Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giáo dục Ngôn ngữ là một hoạt động học thuật uy tín hàng năm do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước.

Thời gian: Ngày 20-21/9/2024

Địa điểm: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. 

1. Thông tin về Hội thảo

Hội thảo Nghiên cứu Liên ngành về Ngôn ngữ và Giáo dục Ngôn ngữ là một hoạt động học thuật uy tín hàng năm do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước.

Hội thảo năm nay quy tụ các nhà ngôn ngữ học, nghiên cứu viên, giảng viên và người yêu thích ngôn ngữ, mở ra cơ hội để các học giả trao đổi kết quả nghiên cứu và thảo luận về xu hướng phát triển trong nghiên cứu về ngôn ngữ và giáo dục ngôn ngữ.

2. Nội dung của Hội thảo

Đề xuất và bản thảo gửi đến Hội thảo có nội dung liên quan (nhưng không giới hạn) đến một trong các chủ điểm sau:

- Ngôn ngữ học, ngôn ngữ học ứng dụng;

- Biên phiên dịch và đào tạo biên phiên dịch;

- Các xu hướng nghiên cứu trong giảng dạy ngôn/ngoại ngữ;

- Phương pháp, kỹ thuật giảng dạy và yếu tố liên văn hóa trong dạy ngôn/ngoại ngữ;

- Phát triển chuyên môn nghiệp vụ và tư duy phản biện trong dạy ngôn/ngoại ngữ;

- Kiểm tra đánh giá và phát triển tài liệu trong dạy và học ngôn/ngoại ngữ;

- Công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong dạy và học ngôn/ngoại ngữ

- Các vấn đề trong dạy và học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông;

- Dạy và học tiếng Việt như một ngoại ngữ.

3. Kỷ yếu Hội thảo

Các báo cáo nghiên cứu (research paper) toàn văn là nghiên cứu chưa từng được công bố ở bất kỳ Hội thảo hay Tạp chí khoa học nào. Một tác giả có thể có đóng góp nhiều bản thảo cho Hội thảo, nhưng chỉ được là tác giả chính của 01 (một) bản thảo. Nếu bài có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao, sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN. Lưu ý: những bài Tổng quan (Review) sẽ không được duyệt đăng Kỷ yếu.

4. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

Gửi tóm tắt báo cáo tại https://g2.by/tthtln10 trước ngày: 15/5/2024.

Thời hạn thông báo kết quả sơ duyệt: ngày 25/5/2024.

Gửi báo cáo toàn văn tại  https://g2.by/tvhtln10 trong khoảng thời gian từ 26/5/2024 đến 31/7/2024.

Thời hạn thông báo kết quả phản biện: ngày 31/8/2024.

Thời hạn tác giả hoàn thiện bài sau phản biện: ngày 10/9/2024.

Thời hạn công bố chương trình chi tiết: ngày 15/9/2024.

Đăng ký tham dự tại https://g2.by/tdhtln10 trước ngày: ngày 20/9/2024.

5. Phí phản biện và phí tham dự

- Phí phản biện: 800.000 VND (Chuyển khoản).

- Phí tham dự (giải lao, ăn trưa và tài liệu hội thảo): 400.000 VND (Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày tổ chức Hội thảo).

- Lệ phí xin chuyển khoản theo thông tin tài khoản:

Tên Tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

Số tài khoản: 122000014732

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Nội dung chuyển khoản:                        

“Họ và tên –Đơn vị công tác-Phí phản biện LN9-email” hoặc   

“Họ và tên –Đơn vị công tác -Phí tham dự LN9-email”

Người thực hiện chuyển khoản vào buổi sáng từ 8h00 đến 10h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30, không  chuyển khoản vào các ngày thứ bảy và chủ nhật.

Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

Lưu ý:

- Phí phản biện không trả lại cho tác giả ngay cả trong trường hợp bản thảo không được chấp nhận.

- Thời hạn nộp phí phản biện là vào ngày nộp bài toàn văn, tức là trước ngày 31/7/2024. Thời hạn nộp phí tham dự trước ngày 20/9/2024.

- Quý vị có nhu cầu gì liên quan đến việc thanh toán tại đơn vị của mình, vui lòng ghi rõ tại link đăng ký (mã số thuế,…).

6. Ngôn ngữ trình bày tại Hội thảo: Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt

7. Thông tin liên lạc

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế theo địa chỉ e-mail: dhnn_hoithao@hueuni.edu.vn hoặc qua số điện thoại: 0234.3.830.722.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.678
Tổng số lượt truy cập: 13.742.808