Công khai thông tin luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Phạm Thanh Vân trước khi bảo vệ luận án cấp Đại học Huế 23-05-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Phạm Thanh Vân
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: Code - switching in EFL classes: teachers’ perceptions and practice in teaching non-English majored students at Hue University, Vietnam 
 
Xin vui lòng xem thông tin luận án tại các file đính kèm (bao gồm: tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh) !
Trân trọng !
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 166
Tổng số lượt truy cập: 13.852.311