Thông tin luận án của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lệ Hằng 22-03-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lệ Hằng 
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài:
EFL TEACHERS’ BELIEFS AND PRACTICES ON THE USE OF INTERACTIVE ACTIVITIES IN READING CLASSES AT TERTIARY LEVEL: A CASE STUDY AT A LOCAL UNIVERSITY IN VIETNAM
 
Xin vui lòng xem các file đính kèm !
Trân trọng !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 75
Tổng số lượt xem trang này: 1.079
Tổng số lượt truy cập: 15.154.404