Thông báo Lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ khoá 2021-2023 & 2020-2022 06-12-2023

Thực hiện kế hoạch đào tạo Cao học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ  cho các học viên cao học, gồm:

1. Ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngành: Ngôn ngữ Anh

3. Ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc

4. Ngành: Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Thời gian: Cả ngày thứ bảy, ngày 09/12/2023

Địa điểm tổ chức: Tầng 3, Nhà học Chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Trường kính thông báo đến Lãnh đạo các đơn vị, toàn thể các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên quan tâm tham dự. (Đính kèm Danh sách học viên)

Trân trọng!

FILE ĐÍNH KÈM:
     BVLV2023.rar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 793
Tổng số lượt truy cập: 15.153.709