Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024 23-01-2024

Căn cứ Thông báo số 128/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 18/01/2024 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành như sau:

1. Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu.

Ứng viên xem thông báo toàn văn và download biểu mẫu hồ sơ dự tuyển tại các file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ chuyên viên phụ trách Hoàng Thị Hoài Phương, Email: hthphuong@hueuni.edu.vn

Số điện thoại: 0934912129


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 201
Tổng số lượt xem trang này: 15.156
Tổng số lượt truy cập: 15.156.305