Thông báo công khai thông tin luận án của nghiên cứu sinh Tống Thị Lan Chi trước khi bảo vệ luận án cấp Đại học Huế 01-04-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Tống Thị Lan Chi

Mã số: 9140111

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 

Tên đề tài: WASHBACK EFFECTS OF HIGH-STAKES ENGLISH TESTS ON VIETNAMESE EFL HIGH SCHOOL TEACHERS’ TEACHING

Xin vui lòng xem thông tin luận án tại các file đính kèm (bao gồm: tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh) !

Trân trọng !


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 145
Tổng số lượt xem trang này: 775
Tổng số lượt truy cập: 15.156.061