Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế của nghiên cứu sinh Tống Thị Lan Chi 01-04-2024

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Tống Thị Lan Chi

Ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:    9140111

Tên đề tài luận án tiến sĩ: WASHBACK EFFECTS OF HIGH-STAKES ENGLISH TESTS ON VIETNAMESE EFL HIGH SCHOOL TEACHERS’ TEACHING

Thời gian:         14h00 ngày 23 tháng 04 năm 2024

Địa điểm:          Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 97
Tổng số lượt xem trang này: 429
Tổng số lượt truy cập: 15.155.951