Thông báo kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cao học năm 2024 23-01-2024

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh và đào tạo cao học năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ sẽ tuyển sinh gồm 04 ngành vào 02 đợt tuyển của năm 2024, cụ thể như sau:

Ngành

Mã số

Chỉ tiêu

Hình thức đào tạo & tuyển sinh

Lý luận & phương pháp

dạy học bộ môn Tiếng Anh

8140111

60

Chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu

- Thời gian đào tạo: 02 năm

- Hình thức đào tạo: chính quy

- Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

8222024

10

Ngôn ngữ Anh

8220201

15

Ngôn ngữ Trung Quốc

8220204

15

 

Thời gian nhận hồ sơ, lịch xét tuyển & địa điểm nộp hồ sơ:

 

TT

Đợt xét tuyển

Bắt đầu

nhận hồ sơ

Kết thúc

nhận hồ sơ

Lịch xét tuyển (dự kiến)

Địa điểm

nộp hồ sơ

1

Đợt 2 (tháng 04 đến tháng 06/2023)

22/01/2024

15/06/2024

20/06/2024

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ

(57, Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế)

2

Đợt 3 (tháng 07 đến tháng 09/2023)

01/07/2024

15/09/2024

20/09/2024

 

Kính đề nghị Quý Thầy Cô thông báo đến các bạn sinh viên có quan tâm được biết.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 22.935
Tổng số lượt truy cập: 15.153.959