Kế hoạch Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2011 31-12-2014

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2011 của Đại học Huế số 391/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 29/04/2011 , Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2011  như sau:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế từ ngày 09 tháng 05 năm 2011.

2. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp cho Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 08 năm 2011.

Lệ phí phát hành hồ sơ là                     :  20.000 đồng/01 hồ sơ.

Lệ phí thu nhận và xử lý hồ sơ là        :  50.000 đồng/01 hồ sơ.

3. Các lớp bổ túc kiến thức (BTKT) khai giảng dự kiến vào lúc 8h00 ngày 01/06//2011 đến ngày 30/06/2011 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Lệ phí của các môn bổ túc kiến thức sẽ được thông báo sau.

4. Các lớp hướng dẫn ôn tập thi tuyển: dự kiến khai giảng vào lúc 8h00 ngày 15/07/2011 đến ngày 15/08/2011 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Lệ phí tham dự các lớp ôn tập thi tuyển là:  400.000đ/môn.

Lưu ý:  Lệ phí ôn tập đã đóng không trả lại trong tất cả các trường hợp.

5. Ngày thi tuyển: vào tháng 09 năm 2011 (ngày thi cụ thể sẽ thông báo sau).

6. Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian ôn thi và dự thi.

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế

ĐT: 054. 3830.678; Fax: 054. 3830.820;   Website: http://hucfl.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 1.920
Tổng số lượt truy cập: 13.532.046