Kế hoạch Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2012 01-01-2015

Căn cứ Quy chế Đào tạo trình độ Thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2012 của Đại học Huế số 580/TB-ĐHH-SĐH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 06/06/2012, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế thông báo bổ sung kế hoạch tuyển sinh Cao học cụ thể đợt 02 năm 2012  như sau:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi được phát hành tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế từ ngày 18 tháng 06 năm 2012.

2. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp cho Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08 tháng 08 năm 2012.

Lệ phí phát hành hồ sơ                      :  20.000 đồng/01 hồ sơ.

Lệ phí thu nhận và xử lý hồ sơ         :  50.000 đồng/01 hồ sơ.

3. Lớp bổ túc kiến thức (BTKT) dự kiến khai giảng và học tập vào lúc 8h00 ngày 16/07/2012 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (nếu đủ 05 học viên đăng ký trở lên).

Lệ phí của các môn bổ túc kiến thức sẽ được thông báo sau.

4. Lớp hướng dẫn ôn tập thi tuyển (môn Cơ sở và môn Ngoại ngữ Tiếng Pháp): dự kiến khai giảng và học tập vào lúc 8h00 ngày 16/07/2012 đến ngày 16/08/2012 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (nếu đủ 30 học viên đăng ký ôn tập trở lên).

Lệ phí tham dự các lớp ôn tập thi tuyển là:  400.000đ/môn (nộp tại Phòng KH – TC, Trường ĐHNN – Đại học Huế).

Lưu ý:  Lệ phí ôn tập đã đóng không trả lại trong tất cả các trường hợp.

Thời gian đăng ký ôn tập: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/07/2012.

5. Ngày thi tuyển: ngày 08 và 09 tháng 09 năm 2012.

6. Thí sinh tự sắp xếp nơi ở trong thời gian ôn thi và dự thi.

7. Trường không nhận hồ sơ trong thời gian Tuyển sinh Đại học (từ 02/07/2012 đến 10/07/2012).

Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Địa chỉ: 57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế

ĐT: 054. 3830.678; Fax: 054. 3830.820;   Website: http://hucfl.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.949
Tổng số lượt truy cập: 13.532.290