Thông báo dò danh sách nhận trợ cấp xã hội và điểm xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2019-2020 26-11-2019

Để chuẩn bị cho công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và Trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020, Nhà trường đề nghị toàn thể sinh viên các khóa tiến hành dò kỹ các thông tin: điểm xét học bổng, điểm rèn luyện, số CMND và danh sách được nhận trợ cấp xã hội (đính kèm 2 file).

Trường hợp nào có sai sót, thiếu số CMND đề nghị sinh viên đến phòng CTHSSV để điều chỉnh hoặc bổ sung trong thời gian từ ngày 27/11/2019 – 06/12/2019. Sau thời hạn trên, Nhà trường sẽ tiến hành các công tác xét cấp học bổng Khuyến khích học tập và trợ cấp xã hội theo Quy định hiện hành (đính kèm file).

Kính đề nghị Lãnh đạo các đơn vị thông báo đến toàn thể sinh viên được biết.

Trân trọng cảm ơn./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 26
Tổng số lượt xem trang này: 8.358
Tổng số lượt truy cập: 13.742.716