Thông báo danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí HKII năm học 2019-2020 24-04-2020

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết các file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     NGHI_DINH_86.pdf
     NINH_THUAN.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.407
Tổng số lượt truy cập: 13.742.691