Thông báo xét cấp học bổng Keidanren & JBAV năm học 2019-2020 30-10-2019

Thực hiện Công văn số 1513/ĐHH-CTHSSV ngày 25 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc xét cấp học bổng Keidanren & JBAV năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 03 suất.

2. Tiêu chuẩn:

- Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích học tập giỏi (kết quả học tập năm học 2018-2019), đối với sinh viên năm thứ nhất lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 để xét tuyển.

- Tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên đã được nhận học bổng năm trước nếu vẫn đủ tiêu chuẩn.

3. Hồ sơ xét cấp học bổng của sinh viên:

Hồ sơ học bổng Keidanren & JBAV bao gồm:

- Phần 1: Túi đựng hồ sơ

- Phần 2: Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm).

- Phần 3: Đơn xin cấp bảng điểm của sinh viên trong năm học 2018-2019, đối với sinh viên năm thứ nhất nộp giấy báo trúng tuyển đại học (bản sao công chứng).

- Phần 4: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

- Phần 5: 01 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 3x4 cm.

4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/11/2019.

- Địa điểm: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp Cô Trang, máy số 03).

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn xin cấp học bổng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.871
Tổng số lượt truy cập: 13.742.670