Thông báo điều chỉnh tên tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 19-09-2022

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 2232/NQ-HĐT-ĐHNN ngày 29/11/2021 đã qui định tên tiếng Anh của Trường là thành University of Foreign Languages and International Studies, Hue University, thay thế tên tiếng Anh cũ là Hue University of Foreign Languages, Hue University.

Việc điều chỉnh tên tiếng Anh của Trường là để phản ánh đúng và đầy đủ hơn tính chất, đặc trưng các ngành đào tạo hiện nay của Trường, trong đó có ngành đào tạo về ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài (gồm ngành Ngôn ngữ Anh/Pháp/Nga/Trung/Nhật/Hàn Quốc), các ngành về khoa học giáo dục (gồm ngành Sư phạm tiếng Anh/ tiếng Pháp/ tiếng Trung), các ngành khu vực học (gồm ngành Quốc tế học, Việt Nam học), cũng như các chuyên ngành của từng ngành (chuyên ngành Biên dịch, Phiên dịch, Thương mại, Ngôn ngữ Văn hóa, Du lịch, Hoa Kỳ học, Ngoại ngữ Chuyên ngành), từ đó thông tin chính xác hơn về các lĩnh vực đào tạo của nhà trường cho xã hội và cho các đối tác quốc tế. Trên cơ sở đó, Trường thông báo các thông tin cập nhật có liên quan, cụ thể như sau:

1. Tên gọi bằng tiếng Anh: University of Foreign Languages and International Studies, Hue University (viết tắt là: HUFLIS)

2. Tên miền mới của Website trường sẽ là: www.huflis.hueuni.edu.vnwww.huflis.edu.vn (Tên miền cũ: www.hucfl.edu.vn).

3. Email mới: huflis@hueuni.edu.vn (Email cũ: hucfl@hueuni.edu.vn)

4. Trang thông tin mạng xã hội (fanpage) chính thức của trường là: www.facebook.com/truongdhnnhue

Vậy, Trường thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan lưu ý cập nhật


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 893
Tổng số lượt truy cập: 11.451.063