Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024 (dành cho sinh viên năm 2, 3, 4) 27-11-2023

Trường thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2023-2024, sinh viên vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:
     LichThi_HK1.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 3.431
Tổng số lượt truy cập: 13.281.901