Thông báo lịch thi kết thúc học phần HK3 (lần 1) năm học 2023-2024 10-11-2023

Trường thông báo lịch thi kết thúc học phần HKIII (lần 1) năm học 2023-2024, sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 2.217
Tổng số lượt truy cập: 13.742.919