Thống báo phối hợp, hỗ trợ tuyển sinh chương trình hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo 12-03-2024

Chương trình Hạt giống lãnh đạo đổi mới sáng tạo được triển khai bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo - Đại học Huế với mục tiêu tìm kiếm, nuôi dưỡng để nâng cao năng lực lãnh đạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho 1.000 sinh viên Đại học Huế trong năm 2024. (vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 40
Tổng số lượt xem trang này: 125
Tổng số lượt truy cập: 13.532.114