Thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy trong học kỳ I năm học 2022-2023 30-03-2023

Trường thông báo các quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy định trong học kỳ I năm học 2022-2023, kèm theo danh sách sinh viên vi phạm. (sinh viên liên hệ Lớp trưởng lớp truyền thống để biết thông tin chi tiết)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 988
Tổng số lượt truy cập: 13.532.674