Thông báo thay đổi thời gian thu học phí của học kỳ II (2022-2023) 17-04-2023

Điều chỉnh thời gian thu học phí HK II, 2022-2023 do phầm mềm quản lý thu học phí chính quy của Nhà trường đang được sửa chữa để nâng cấp một số nội dung quản lý thu nên thời gian thu học phí đã được thông báo tại Thông báo số 323/TB-ĐHNN ngày 11/04/20223 được điều chỉnh lại như sau:

- Đợt 1: Từ ngày 24/04/2023 đến ngày 28/05/2023;

- Đợt 2: Từ ngày 29/05/2023 đến ngày 18/06/2023;

- Đợt 3: Từ ngày 19/06/2023 đến ngày 29/06/2023.

Trường thông báo đến toàn bộ sinh viên chính quy đang theo học tại Trường để biết thông tin, theo dõi và nghiêm túc thực hiện theo nội dung của thông báo./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 993
Tổng số lượt truy cập: 13.532.849