Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 05-01-2024

Trường thông báo buộc thôi học đối với những sinh viên nghỉ học không phép kể từ học kỳ I năm học 2023 – 2024 (danh sách kèm theo).

Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 112
Tổng số lượt xem trang này: 1.185
Tổng số lượt truy cập: 15.154.204