Thông báo buộc sinh viên thôi học do nghỉ học không phép 02-06-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo buộc thôi học đối với những sinh viên kể từ học kỳ II năm học 2022 – 2023 (danh sách kèm theo).

Lý do: Nghỉ học không phép quá thời gian quy định.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 804
Tổng số lượt truy cập: 13.532.697