Thông báo đăng ký tham gia seminar tư vấn chương trình thực tập 1 năm tại Nhật Bản (có hỗ trợ sinh hoạt phí)! 07-09-2023

Đối tượng: Sinh viên năm 3/4-Khoa NN&VH Nhật Bản & Sinh viên Khoa Tiếng Anh học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật

Thời gian: 9:00 ngày 10/9/2023

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ

Đăng ký tại: https://forms.gle/p2UhPozNMqoxsLGT8

Hạn đăng ký: 17:00 ngày 8/9/2023

Lưu ý: Do hạn chế về số lượng chỗ ngồi nên sẽ ưu tiên 200 SV đăng ký đầu tiên.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 24
Tổng số lượt xem trang này: 755
Tổng số lượt truy cập: 13.532.770