Thông báo về việc đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở thực hiện năm 2023 19-05-2022

Để xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến các cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên sau đại học có nguyện vọng đăng ký đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 như sau:

Đối tượng đăng ký:

- Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên.

- Sinh viên năm 2 của năm học 2021-2022.

Ưu tiên: Các đề tài có tính khả thi và áp dụng thực tiễn cao, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập, quản lý tại đơn vị, sản phẩm nghiên cứu có đăng ký ở các tạp chí chuyên ngành; Các đề tài liên khoa, liên ngành; Đề tài triển khai theo nhóm (không quá 5 người/nhóm).

Phân giao chỉ tiêu:

Đơn vị

Đề tài Cán bộ, giảng viên

Đề tài Sinh viên, HVCH

Tổng cộng

Khoa Tiếng Anh

04

10

14

Khoa TACN

03

0

03

Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga

02

04

06

Khoa Tiếng Trung

02

04

06

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

03

04

Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

01

01

02

Khoa Việt Nam học

02

03

05

Khoa Quốc tế học

01

02

03

Các phòng, ban chức năng

03

0

03

Tổng cộng

19

27

46

(Chỉ tiêu trên là số lượng đề tài tối thiểu các đơn vị cần đạt được, nếu số lượng đăng ký vượt chỉ tiêu, Hội đồng khoa học sẽ xem xét và tuyển chọn)

Trình tự đăng ký và xét tuyển:

- Các cá nhân nộp Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân (đính kèm) về các đơn vị.

- Các đơn vị tổng hợp, nộp bản cứng và bản mềm Mẫu 4: Bảng tổng hợp đề xuất của đơn vị  và Mẫu 2: Phiếu đề xuất của cá nhân (đính kèm) về Phòng KH,CN&HTQT qua email  thidhnn2012@hueuni.edu.vn (CV. Ngô Thị Minh Thi phụ trách) chậm nhất ngày 01/07/2022.

Lưu ý:

- Đối với đề tài KH&CN do sinh viên chủ trì, cán bộ - giảng viên nhận hướng dẫn phải có ít nhất 01 đề tài KH&CN cấp cơ sở đã được nghiệm thu hoặc 01 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí có uy tín.

- Các cá nhân có đề xuất đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023 được Trường duyệt mới có thể đăng ký Thuyết minh đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2023.

Đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi Công văn này đến cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau đại học trong đơn vị và triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ này đúng quy trình và tiến độ.

Trân trọng.

Phòng KH,CN&HTQT./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 753
Tổng số lượt truy cập: 13.281.526