Thông báo về học bổng chính phủ Nhật Bản năm 2024 09-01-2024

Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam thông báo về việc tuyển chọn lưu học sinh được cấp học bổng của chính phủ Nhật Bản năm 2024 do Đại sứ quán Nhật Bản tiến cử (ngành tiếng Nhật – văn hóa Nhật Bản và ngành đào tạo giáo viên).

Chi tiết nội dung thông báo trong file đính kèm. 

https://drive.google.com/drive/folders/1EMBv8rbQDALBh7HWNZyzawCXqlrbWzf2

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 231
Tổng số lượt truy cập: 13.742.899