Thông báo quyết định về việc cấp học bổng SCRANTON năm 2021 29-07-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo quyết định cấp học bổng Scranton năm học 2021 cho sinh viên đang học đại học hệ chính quy tại trường, cụ thể như sau: (xem chi tiết trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.316
Tổng số lượt truy cập: 13.742.956