Thông báo tuyển sinh du học trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản 30-10-2023

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh các chương trình du học trao đổi ngắn hạn tại Nhật Bản, dành cho sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, như sau:

1. Chương trình trao đổi ngắn hạn, kỳ học mùa xuân năm 2024 của Trường Đại học Kumamoto, Nhật Bản.

- Thời gian nhập học: Tháng 4 năm 2024

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản -Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Yêu cầu:

+ Có thành tích học tập tốt.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của Khoa, Trường.

+ Có sức khỏe tốt, đảm bảo tham gia học tập và sinh hoạt ở nước ngoài.

+ Có trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N2 trở lên.

- Đăng ký ứng tuyển tại link sau:

https://forms.gle/dAujobMLNTMRzxrJ8

- Deadline đăng ký: 17h - 3/11/2023

2. Chương trình trao đổi Đại học Du lịch Osaka

- Thời gian nhập học: Tháng 4 năm 2024 (1 năm)

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Yêu cầu:

+ Có thành tích học tập tốt.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của Khoa, Trường.

+ Có sức khỏe tốt, đảm bảo tham gia học tập và sinh hoạt ở nước ngoài.

+ Có trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N2 trở lên.

- Đăng ký ứng tuyển tại link sau:

https://forms.gle/RFSoX3bmcqgkBowr8

- Deadline đăng ký: 2/11/2023

3. Chương trình trao đổi Đại học Gifu, năm học 2024 – 2025

- Thời gian nhập học: Tháng 4 năm 2024

- Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Yêu cầu:

+ Có thành tích học tập tốt.

+ Tích cực tham gia các hoạt động của Khoa, Trường.

+ Có sức khỏe tốt, đảm bảo tham gia học tập và sinh hoạt ở nước ngoài.

+ Có trình độ tiếng Nhật tương đương JLPT N2 trở lên.

- Đăng ký ứng tuyển tại link sau:

https://forms.gle/XPowc1g3imMtEg2P8

- Deadline đăng ký: 10/11/2023


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 289
Tổng số lượt truy cập: 13.742.733