Thông báo danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020 17-06-2020

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.748
Tổng số lượt truy cập: 13.742.665