Thông báo xét duyệt chế độ chính sách năm học 2021 - 2022 29-10-2021

Trường tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho người học là sinh viên của Trường đang học văn bằng thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy năm học 2021-2022, đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên thuộc diện hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt. Cụ thể như sau:

CÁC ĐỐI TƯỢNG XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC, CỦA TRƯỜNG

1. Đối tượng được miễn học phí

a) Sinh viên thuộc các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Phụ lục II).

b) Sinh viên là người khuyết tật.

c) Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Phụ lục II).

d) Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

e) Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

2. Đối tượng được giảm 70% học phí
Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo.

3. Đối tượng được giảm 50% học phí

a) Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

b) Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga.

4. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao, thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại Trường.

b) Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

c) Sinh viên là người khuyết tật.

d) Sinh viên thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập.

5. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập

a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Không áp dụng chính sách này đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên hoàn thành chương trình dự bị đại học.

6. Đối tượng được cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập

a) Người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

b) Không áp dụng chính sách này đối với sinh viên là người khuyết tật đã được hưởng học bổng chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (hệ cử tuyển).

7. Đối tượng được hưởng học bổng ngoài ngân sách (xét duyệt từng đợt theo thông báo của Trường)

a) Các đối tượng từ 1 đến 6 của mục này có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

b) Sinh viên hộ cận nghèo, vượt khó học tập.

c) Các đối tượng khác thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vượt khó học tập (Phụ lục II).

HỒ SƠ  

1. Hồ sơ đề nghị xét duyệt

a) Đơn đề nghị xét duyệt hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường (Phụ lục III).

b) Giấy tờ chứng minh thuộc thuộc đối tượng theo đơn đề nghị (Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III).

Lưu ý:

- Sinh viên đã được xét duyệt chính sách (theo các quyết định của Hiệu trưởng đã ban hành): Cập nhật hồ sơ đề nghị xét duyệt (khi có sự thay đổi mẫu đơn hoặc đối tượng và thời hạn của văn bản minh chứng);

- Sinh viên thực hiện hồ sơ đề nghị xét duyệt lần đầu: Nộp 01 bộ hồ sơ đối với từng đối tượng được hưởng chính sách cho cả thời gian học tập;

- Những trường hợp đặc biệt (ngoài những đối tượng nêu trên) đề nghị liên hệ Phòng CTSV để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị xét duyệt;

- Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt kết nối ứng dụng Zalo (0777 424 383) với Phòng Công tác Sinh viên để được tư vấn & hỗ trợ trong suốt thời gian học tập & rèn luyện tại Trường.

2. Thời gian và cách thức nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt

a) Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến ngày 07/11/2021 (tính theo ngày ghi trên dấu bưu điện đối với sinh viên nộp hồ sơ qua bưu điện).

b) Cách thức:
Bước 1: Khai báo hồ sơ đề nghị xét duyệt trực tuyến 

SINH VIÊN ĐÃ ĐƯỢC XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG ĐÃ BAN HÀNH

(Cập nhật hồ sơ tại đây)

 

SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
(Khai báo hồ sơ đề nghị xét duyệt lần đầu tại đây)

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt tại Trường hoặc qua bưu điện về Trường (xem mục Thông tin liên hệ). Phong bì ghi “Hồ sơ đề nghị xét duyệt CĐCS 2021-2022”.

Thông tin liên hệ

Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế

Điện thoại: 02343 830 720 (trong giờ hành chính)

Zalo: 0777 424 383 (Phòng CTSV ĐHNN ĐHH)

Email: dhnn_ctsv@hueuni.edu.vn


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 2.135
Tổng số lượt truy cập: 13.852.477