Thông báo danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 21-05-2020

Trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy danh sách sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020. Sinh viên xem chi tiết file đính kèm

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.148
Tổng số lượt truy cập: 13.742.773