Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế (Khối không chuyên ngành) học kỳ 2 năm học 2020-2021 12-11-2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để đảm bảo tiến độ hoàn thành chương trình học kỳ II năm học 2020-2021, Đại học Huế thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến cụ thể như sau: (xem toàn văn thông báo trong file đính kèm)


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 987
Tổng số lượt truy cập: 11.401.224