Thông báo tổ chức lớp riêng HKI, năm học 2021-2022 dành cho sinh viên có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần chưa học trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất 21-12-2021

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần chưa học trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất, Đại học Huế tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký: từ ngày có thông báo đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2021;

2. Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật

- Dự kiến bắt đầu từ 08/01/2022;

- Thời khóa biểu Khoa Giáo dục thể chất sẽ thông báo cụ thể trên Website và Fanpage Khoa GDTC (fpe.hueuni.edu.vn/);

3. Cách đăng ký:

Đăng ký online theo đường link đăng tải trên Fanpage Khoa Giáo dục thể chất – ĐH.Huế (link: https://www.facebook.com/khoagdtchue)

4. Học phí: Theo quy định của Đại học Huế

5. Hình thức học: Trực tuyến

6. Điều kiện cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận:

- Đối với khoá tuyển sinh năm 2015 trở về trước phải hoàn thành 05 học phần không trùng nhau mới đủ điều kiện cấp Chứng chỉ.

- Đối với khóa tuyển sinh năm 2016 trở về sau, sinh viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận phải hoàn thành 04 tín chỉ không trùng nhau, trong đó có một tín chỉ bắt buộc là “Phương pháp tập luyện thể dục thể thao và phát triển tố chất thể lực”.

Đại học Huế đề nghị các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế thông báo cho sinh viên biết để đăng ký học./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 21
Tổng số lượt xem trang này: 625
Tổng số lượt truy cập: 11.401.465