Thông báo về việc thu học phí môn học giáo dục thể chất các lớp riêng thứ bảy, chủ nhật HKI năm học 2021-2022 03-03-2022

Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất các lớp riêng vào thứ bảy và chủ nhật HKI năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy định mức thu học phí, miễn, giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 của Khoa Giáo dục thể chất (GDTC) và các Trường đại học thành viên; Trường, Khoa thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Thông báo số 1992/TB-ĐHH ngày 16 tháng 12 năm 2021của Đại học Huế về việc tổ chức lớp riêng học kỳ 1 năm học 2021-2022 dành cho sinh viên có nguyện vọng cải thiện điểm, trả nợ các học phần còn thiếu điểm hoặc bổ sung các học phần chưa học trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất;

Để đảm bảo kế hoạch chung, Đại học Huế thông báo kế hoạch thu học phí môn học Giáo dục Thể chất các lớp riêng vào thứ bảy và chủ nhật HKI năm học 2021-2022 cụ thể như sau:

1. Mức học phí là 265.000đ/1TC (Hai trăm sáu mươi lăm nghìn/một tín chỉ);

2. Hình thức nộp: Sinh viên nộp trực tuyến theo đường link http://thuhocphifpe.hueuni.edu.vn/View/Login.aspx?ReturnUrl=%2f Quá trình nộp trực tuyến gặp khó khăn vướng mắc sinh viên liên hệ qua số điện thoại 0234.3816058 số máy lẻ 102 (gặp cô Lê Thị Thanh Thủy) để được hướng dẫn, hoặc trực tiếp đến Bộ phận Kế toán - Tài vụ Khoa GDTC, số 52 Hồ Đắc Di, phường An Cựu, thành phố Huế để được hỗ trợ.

3. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian nộp học phí : kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 20/3/2022.

- Khoa GDTC bố trí cán bộ trực tiếp hỗ trợ sinh viên nộp học phí trực tuyến trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ khi ra thông báo đến hết ngày 20/3/2022.

- Sinh viên cần theo dõi lịch và nộp học phí đúng hạn.

Mọi sự chậm trễ sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đại học Huế thông báo và đề nghị các đơn vị và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định./. 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 879
Tổng số lượt truy cập: 11.401.251