Thông báo kế hoạch giảng dạy và học tập môn học GDTC dành cho sinh viên các trường đại học thành viên, trường và các Khoa thuộc Đại học Huế (Khối không chuyên ngành) học kỳ 1 năm học 2021-2022 18-02-2022

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-ĐHH ngày 14 tháng 01 năm 2022 về kế hoạch giảng dạy và học tập môn học Giáo dục thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022. Đại học Huế xin thông báo đến các Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất và toàn thể sinh viên như sau:

1. Thời gian giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 21/02/2022 (thứ 2) theo thời khóa biểu đã được công bố.

2. Hình thức học tập trực tiếp dành cho tất cả các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế.

Riêng các trường sau:

- Trường Đại học Sư phạm: sinh viên năm 1 học trực tuyến bắt đầu từ ngày 28/02/2022 và học trực tiếp bắt đầu ngày 07/03/2022, sinh viên năm 2 học trực tuyến bắt đầu từ ngày 21/02/2022 và học trực tiếp bắt đầu từ ngày 07/03/2022.

- Trường Đại học Kinh tế: sinh viên năm 1 học trực tuyến bắt đầu từ ngày 21/02/2022 và học trực tiếp bắt đầu ngày 14/03/2022, sinh viên năm 2 học trực tuyến bắt đầu từ ngày 21/02/2022 và học trực tiếp bắt đầu từ ngày 07/03/2022.

3. Địa điểm học tập trực tiếp: Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế, 52 Hồ Đắc Di, TP Huế.

4. Điều kiện sinh viên học tập trực tiếp tại Khoa: Thực hiện theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa thiên Huế, của Đại học Huế. Sinh viên tuân thủ nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đại học Huế thông báo để các Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất và toàn thể sinh viên được biết để tham gia giảng dạy và học tập theo đúng kế hoạch./


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 22
Tổng số lượt xem trang này: 636
Tổng số lượt truy cập: 11.401.259