Thông báo tổ chức cho sinh viên các Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 1 năm học 2021-2022 18-01-2022

Để xây dựng thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022, Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế (KGDTC) thông báo cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất (GDTC), cụ thể như sau: (xem chi tiết toàn văn thông báo trong file đính kèm)

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 514
Tổng số lượt truy cập: 11.401.333