Thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập môn học GDTC dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế (Khối không chuyên ngành) HKI năm học 2021-2022 04-03-2022

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho sinh viên và hạn chế dịch lây lan cộng đồng, Đại học Huế thông báo điều chỉnh kế hoạch giảng dạy môn học Giáo dục thể chất dành cho sinh viên các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế cụ thể như sau:

1. Thời gian giảng dạy và học tập học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo thời khóa biểu đã được công bố.

2. Hình thức học tập trực tiếp dành cho tất cả các trường Đại học thành viên, Trường và các Khoa thuộc Đại học Huế.

Riêng các trường: Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ và lớp riêng (T7&CN) tiếp tục triển khai giảng dạy trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

3. Điều kiện sinh viên học tập trực tiếp tại Khoa: Thực hiện theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện hành của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa thiên Huế, của Đại học Huế.

Sinh viên tuân thủ nghiêm túc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19. Đại học Huế thông báo đến Giảng viên Khoa Giáo dục thể chất và toàn thể sinh viên được biết để đảm bảo kế hoạch học tập./. 


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 20
Tổng số lượt xem trang này: 402
Tổng số lượt truy cập: 11.401.372