Thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023 27-07-2023

Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo kết quả xét đơn xin tham gia thi phụ và kế hoạch tổ chức thi phụ sau học kỳ 2, năm học 2022-2023. Sinh viên xem kỹ nội dung thông báo và kết quả xét duyệt trên các file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.296
Tổng số lượt truy cập: 13.281.548