Thông báo tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII 22-08-2022

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội thảo hàng năm, Hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ VIII năm 2022 sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày 25-26 tháng 11 năm 2022.

1. Mục tiêu Hội thảo

- Tạo diễn đàn học thuật, trao đổi thông tin khoa học cập nhật và báo cáo kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ và khả năng ứng dụng nghiên cứu ngôn ngữ trong lĩnh vực liên ngành về ngôn ngữ và giảng dạy ngôn ngữ.

- Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành giữa các nhà nghiên cứu, các trường đại học và viện nghiên cứu.

- Tăng cường trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các nhà nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế.

2. Nội dung của Hội thảo

Hội thảo gồm các chủ điểm sau:

1.      Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

2.      Biên phiên dịch và đào tạo biên phiên dịch

3.      Phương pháp giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

4.      Yếu tố văn hóa và liên văn hóa trong giao tiếp và dạy ngôn/ngoại ngữ

5.      Kiểm tra đánh giá ngôn/ngoại ngữ

6.      Phát triển chương trình và tài liệu giảng dạy ngôn/ngoại ngữ

7.      Phát triển chuyên môn nghiệp vụ

8.      Ứng dụng CNTT vào giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ

9.      Tư duy phản biện trong dạy và học ngôn/ngoại ngữ

10.  Các vấn đề trong dạy và học ngoại ngữ theo chương trình giáo dục phổ thông

3. Ngôn ngữ sử dụng tại Hội thảo: Tiếng Việt và Tiếng Anh

4. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Hội thảo sẽ diễn ra vào 25-26/11/2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Địa chỉ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế. 

5. Thời hạn đăng ký và nộp báo cáo Hội thảo

- Thời hạn nộp báo cáo toàn văn: 15/9/2022. Báo cáo toàn văn gửi qua link:  https://tinyurl.com/toanvanln8

- Thời hạn đăng ký tham dự: 01/11/2022. Đăng ký tại link https://tinyurl.com/tdln8

- Thời lượng báo cáo: 20 phút/1 báo cáo

6. Lệ phí

- Lệ phí gửi bài báo cáo (phí phản biện): 600.000 VND (Chuyển khoản).

- Lệ phí tham dự (giảo lao, ăn trưa và tài liệu hội thảo): 400.000 VND (Chuyển khoản hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế vào ngày tổ chức Hội thảo).

- Lệ phí xin chuyển khoản theo thông tin tài khoản:

Tên Tài khoản: TRUONG DAI HOC NGOAI NGU

Số tài khoản: 122.0000.14732

Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thừa Thiên Huế

Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên người tham dự-Phí LN8”

- Kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian tham dự hội thảo do các đại biểu hoặc cơ quan cử đi tự thu xếp.

7. Kỷ yếu Hội thảo

Các báo cáo nghiên cứu (research paper) toàn văn có kết quả phản biện tốt, được Hội đồng biên tập đánh giá cao sẽ được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số ISBN hoặc Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa thuộc Danh mục tạp chí khoa học được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm. Lưu ý: những bài Tổng quan (Review) sẽ không được duyệt đăng Kỷ yếu.

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trân trọng thông báo đến cán bộ, giảng viên, các nhà nghiên cứu, học viên sau đại học có quan tâm đăng ký tham dự, gửi báo cáo toàn văn về Ban Tổ chức Hội thảo thông qua Phòng Khoa học, Công nghệ & Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ với Bà Hà Thị Hương (CV Phòng KH,CN&HTQT) theo địa chỉ e-mail: dhnn_hoithao@hueuni.edu.vn và qua số điện thoại của Phòng KH,CN&HTQT: 0234.3.830.722.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.070
Tổng số lượt truy cập: 13.742.801