Thông báo viết bài và tham dự hội thảo khoa học liên trường về "Nghiên cứu, đào tạo Việt Nam học theo định hướng liên ngành" năm 2023 29-03-2023

Đơn vị đồng tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt; Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội; Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế; Trường ĐHQT Hồng Bàng.

Thời gian dự kiến: 03/08/2023.

Địa điểm tổ chức: Trường ĐH Đà Lạt.

Sản phẩm: bài viết được lựa chọn sẽ được in trong Kỷ yếu Hội thảo của Nxb ĐHQG Hà Nội, có ISBN.

Thông tin khác: xem ở hình ảnh đính kèm.

Trân trọng kính mời các nhà khoa học, quý Thầy Cô, các học viên sau đại học viết bài và tham dự Hội thảo.

Quý vị cần thêm thông tin cụ thể, liên hệ theo số điện thoại: 0912637456.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.239
Tổng số lượt truy cập: 13.281.710