Thông báo lịch thi KTHP (các học phần của các lớp năm thứ 2) - học kỳ 2, năm học 2022-2023 14-06-2023

Trường ĐHNN, ĐH Huế thông báo lịch thi KTHP, học kỳ 2, năm học 2022-2023 của các lớp năm thứ 2. Lịch thi cụ thể của từng sinh viên đã được Nhà thông báo vào tài khoản cá nhân, đề nghị các bạn sinh viên kiểm tra để nắm thông tin. 

Lưu ý: trong học kỳ 2, năm học 2022-2023, các nhóm học phần Ngữ âm - âm vị học sẽ được tổ chức thi tập trung trên máy tính, sinh viên lưu ý đến đúng phòng để dự thi.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 1.172
Tổng số lượt truy cập: 13.281.716