Thông báo công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế 11-12-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Võ Thị Khánh Linh

Mã số: 9140111

Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 

Tên đề tài:

PEER INTERACTION IN SPEAKING TASKS BY EFL COLLEGE STUDENTS IN VIETNAM

Trân trọng !

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 942
Tổng số lượt truy cập: 11.401.497