Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Huỳnh Thị Hoa Sen 15-07-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Hoa Sen   

Ngành:    Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:    9140111

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

ESP teachers’ practice of developing curriculum for non-English majors at some universities in Ho Chi Minh City

Thời gian:         8h00 ngày 28 tháng 7 năm 2022

Địa điểm:          Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 766
Tổng số lượt truy cập: 13.742.777