Thông báo công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế 11-12-2020

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Phùng Duyên
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: TEACHING INTERCULTURAL COMMUNICATIVE COMPETENCE (ICC) TO BUSINESS ENGLISH STUDENTS - A CASE STUDY AT A COLLEGE IN VIETNAM
Trân trọng !
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 18
Tổng số lượt xem trang này: 1.058
Tổng số lượt truy cập: 13.742.792