Thông báo Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Thị Hồng Duyên 14-07-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Duyên     

Ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã số:    9140111

Tên đề tài luận án tiến sĩ:

AN INVESTIGATION INTO HIGH SCHOOL EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF ASSESSING LEARNERS AT SOME HIGH SCHOOLS IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

Thời gian:         8h00 ngày 3 tháng 8 năm 2021

Địa điểm:          Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, TP Huế

Trân trọng kính mời quý vị có quan tâm tham dự.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 9
Tổng số lượt xem trang này: 1.117
Tổng số lượt truy cập: 13.742.770