Công khai thông tin luận án của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Hoa Sen 18-06-2022

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công khai thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Huỳnh Thị Hoa Sen
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài: ESP teachers’ practice of developing curriculum for non-English majors at some universities in Ho Chi Minh City
Xin vui lòng xem các file đính kèm !
Trân trọng !
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 17
Tổng số lượt xem trang này: 897
Tổng số lượt truy cập: 13.742.790