Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 27-01-2022

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 số 119/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 24/01/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

3. Ngôn ngữ Anh

4. Ngôn ngữ Trung Quốc

Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi tại Website: https://huflis.edu.vn/vi/index.php/danh-muc/thong-bao-sau-dai-hoc

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 1.663
Tổng số lượt truy cập: 13.742.771