Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022 16-02-2022

Căn cứ Thông báo số 118/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 24/01/2022 về việc tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh nghiên cứu sinh gồm các ngành:

1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh

2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Ứng viên download biểu mẫu hồ sơ dự tuyển tại các file đính kèm.

Mọi thông tin chi tiết có thể liên hệ: TS.Nguyễn Văn Huy: Trưởng phòng Đào tạo: email: nguyenvanhuy@hueuni.edu.vn, SĐT: 0988744712 hoặc chuyên viên phụ trách: Hoàng Thị Hoài Phương; email: hthphuong@hueuni.edu.vn, SĐT: 0934912129

FILE ĐÍNH KÈM:
     118_TB_DHH.pdf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 1.946
Tổng số lượt truy cập: 13.742.652