Công khai thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hồng Duyên 21-06-2021

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học huế công bố thông tin luận án trước khi bảo vệ cấp Đại học Huế như sau: 

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hồng Duyên
Mã số: 9140111
Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh 
Tên đề tài:
AN INVESTIGATION INTO HIGH SCHOOL EFL TEACHERS’ PERCEPTIONS AND PRACTICES OF ASSESSING LEARNERS AT SOME HIGH SCHOOLS IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 3
Tổng số lượt xem trang này: 1.222
Tổng số lượt truy cập: 13.742.762